Laserska harfa

Prolight Laserska harfa je najnoviji i najbolji proizvod Prolighta koji će vaš laserski projektor pretvoriti u moćnu lasersku harfu u boji bez okvira. 

Laserska harfa zaštićen je proizvod Prolighta .Virtualna harfa impresivnih dimenzija umjesto žica ima laserske zrake u boji. Po uzoru na stvarno glazbalo laserska harfa proizvodi zvukove prekidom laserske zrake. Velika prednost sustava je njegova prilagodljivost. Zvukovi se mogu mijenjati prema željama klijenta.  Laserska harfa ima standardni ulaz koji propisuje ILDA, pomoću kojeg se može spojiti na bilo koji klasični laserski projektor. Za puštanje zvuka koristi se MIDI izlaz pa je harfu vrlo lako spojiti na računalo ili klavijature. MIDI omogućava glazbeniku da pomoću laserske harfe svira željenu melodiju zvukovima koje je sam izabrao.

Sklad slike i zvuka uvijek je popraćen velikim pljeskom.

Više informacija o Prolight Laser Harfa kontroleru potražite na www.laser-harp.com

Kakvu opremu nudimo

Organizirajte svoje događaje s nama

javite nam se