Interaktivne zrake

Interaktivne zrake još su jedan zaštićen proizvod Prolighta. Zrake koje se mogu postaviti bilo gdje u prostoru, povezane su sa senzorima, a njihov prekid izaziva određenu interakciju. Među samo nekima od akcija koje mogu uslijediti, su puštanje određenoga zvuka i pokretanje video projekcije ili specijalnih efekata poput padanja snijega ili balončića. Interaktivnim zrakama može se potaknuti svečano padanje zastora ili otkrivanje spomenika. Mogućnosti je bezbroj.

Interaktivne zrake svoju su primjenu našle i pri svečanim otvorenjima. Presijecanje laserske zrake zamijenilo je staromodnu vrpcu. Na taj su način u Zagrebu otvoreni knjižnica Filozofskog fakulteta i salon Škode, a u Rijeci Špina centar.
 
  • Interaktivne zrake
  • Interaktivne zrake
  • Interaktivne zrake
  • Interaktivne zrake
  • Interaktivne zrake